Personal

Vikarier

På Kåbo Ängar lägger vi stor vikt på att det ska vara tryggt för barnen. Vid behov av vikarie försöker vi i den mån det går att ha välkända ansikten för barnen i barngruppen. Vi introducerar våra vikarier för hur vi jobbar i vår miljö samt hur vi bemöter barn/föräldrar. Alla CF Barnomsorgs förskolor har tillsammans en vikarielista som finns tillgänglig för alla våra förskolor.

Vill du arbeta som vikarie hos oss? Hör av dig antingen via mail (kabo.angar@cforetaget.se) eller telefon: 070-243 83 04. Alla våra vikarier har visat upp ett utdrag ur belastningsregistret!