Arbetssätt

Vi arbetar efter traditionell förskoleverksamhet där vi har dock plockat det bästa från den mängd pedagogiker som finns för att skapa vår unika kåboängarsyn. Vi strävar efter en vacker, funktionell och lockande miljö både inne och ute. Miljön ska även stärka barnens självständighet och identitet.

Vi öppnar och stänger utomhus samt går på utflykt en dag i veckan. Då har vi med oss fika och beroende på väder går vi kort eller lite längre. För oss är det viktigt att utevistelsen är rolig och lustfylld, därför anpassar vi oss efter vädret.

Vi arbetar i smågrupper med tema som följer läroplan men leds av barnens behov och intresse.