Värdegrund

Värdegrund

Vår verksamhet genomsyras av ett antal värdegrundsord som vi strävar efter att hålla så levande som möjligt i vår verksamhet. Dessa är närvaro, nyfikenhet, delaktighet, självständighet, kreativitet och inflytande.

Närvaro och Nyfikenhet

Genom att vara nära barnen och uppleva världen tillsammans väcks nyfikenhet hos både barn och vuxna och lusten att lära mer ökar. Genom aktiv närvaro skapar vi en trygg miljö där varje individ blir sedd och hörd. Det är enbart så vi kan skapa djupa och variga relationer med varandra på förskolan. Människor kan inte utvecklas om man är otrygg.

Delaktighet och Självständighet

Varje individ på förskolan har en röst, alla är delaktiga i den demokratiska processen på sitt sätt, oavsett vilken ålder man är i. Är du ett år kanske du väljer mellan de blå vantarna eller de röda. När du blir äldre väljer du kanske om vi ska gå till båtparken eller skogen. Ännu äldre är du med och bestämmer förhållningsregler i gruppen. Genom delaktighet bygger vi självständighet. Delaktigheten väcker medvetandet om din egen betydelse, vilket stärker självständigheten. Att klara så mycket som möjligt själv, att få tid och utrymme till det är något vi strävar efter varje dag.

Kreativitet och Inflytande

Barns kreativitet är fantastisk och ska hållas levande så mycket det går. man kan vara kreativ på en mängd olika sätt. Vissa barns styrka ligger i ritandes, andras i rolleken eller i byggande. Oavsett vilket har man rätt att få uttrycka sig på det sätt som faller sig mest naturligt samtidigt som vi pedagoger utmanar med nya sätt. På så sätt blir världen lite större varje dag och i lagom takt och barnets egna inflytande över sin värld ökar därefter.

 

 

 

Kåbo Ängars förskola

Döbelnsgatan 2b
752 37 Uppsala

© 2018 C Företaget

öppettider

07.00-17.30 (Mån-Fre)

Barn till föräldrar som är föräldralediga har 20 timmars barnomsorg per vecka fördelat mån-tors 08.30-13.30.

KONTAKT

kabo.angar@cforetaget.se

Rektor 070-243 83 04
Trumman 070-092 12 20
Penseln 070-092 12 19

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se