Pluttra

Pluttra är ett pedagogisk verktyg som vi, sedan hösten 2016 använder för att förmedla barnens utveckling till föräldrarna. När du börjar på en av c-företagets förskolor får du en inlogg till din familjs mapp. Där kan du se bilder, filmer och kommentarer från oss pedagoger vad som händer i barnets liv på förskolan. Vi skickar även meddelande till er mail via Pluttra, särskilt om vi behöver få ut något snabbt.

Pluttra är ett komplement och en samlingsplats för barnets utveckling och lärande. Det ersätter inte våra utvecklingssamtal eller dagliga kommunikationen.