Personal

Vikarier

På Kåboängar lägger vi stor vikt på att det ska vara tryggt för barnen. Vid behov av vikarie försöker vi i den mån det går att ha välkända ansikten för barnen i barngruppen. Vi introducerar våra vikarier för hur vi jobbar i vår miljö samt hur vi bemöter barn/föräldrar. Alla CF Barnomsorgs förskolor har tillsammans en vikarielista som finns tillgänglig för alla våra förskolor.

Vill du arbeta som vikarie hos oss? Hör av dig antingen via mail (kabo.angar@cforetaget.se) eller telefon: 070-243 83 04. Alla våra vikarier har visat upp ett utdrag ur belastningsregistret!

Kåbo Ängars förskola

Döbelnsgatan 2b
752 37 Uppsala

© 2018 C Företaget

öppettider

07.00-17.30 (Mån-Fre)

Barn till föräldrar som är föräldralediga har 20 timmars barnomsorg per vecka fördelat mån-tors 08.30-13.30.

KONTAKT

kabo.angar@cforetaget.se

Rektor 070-243 83 04
Trumman 070-092 12 20
Penseln 070-092 12 19

Huvudman
Olle Hallin, 070-792 09 33
olle.hallin@cforetaget.se